Afn Teknoloji Bilişim Destek ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.

R

Yazılım Bakım Destek

Yazılım Bakım/Destek hizmeti dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri

Tüm yazılım/uygulama yatırım/lisans maliyetleri

İşletim sistemleri ve işletim sistemleri ile birlikte gelen servislerin, alt uygulamaların desteği

Uygulamaların kullanımına ve/veya destek verilen yazılımların/uygulamaların üzerinde ek geliştirmeler, eklentiler, kapsamlı güncellemeler yapılmasına yönelik destek talepleri/hizmetleri

Müşteri ya da üçüncü şahısların hata, kasıt ya da ihmali, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak hasar ve problemler

Servis sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar.

Yazılım Bakım/Destek hizmetleri;

Ana iş süreçlerinin etkinliğini artırmak adına bilgi teknolojilerine yatırım yapan, yazılım ürünlerinin kurulması, uyarlanması, geliştirilmesi ve devreye alınması süreçleri sonrasında bu ürünleri/sistemleri iş yaşamında aktif olarak kullanan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.