Afn Teknoloji Bilişim Destek ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Veri-Tek

Veri Tekilleştirme

Basit anlamda “De-duplication”, verilerin sabit (fixed) ya da değişken (variable) büyüklüklerde parçalara bölünerek yedeklenmesi işlemidir. Aynı parçaların (identical segments) tek kopyası tutulur ve gerçek veri için linkler oluşturulur. De-duplication Block (byte/bit) seviyesinde yapıldığı takdirde daha iyi sonuçlar alınabilir.

Amaç: Büyük miktarlardaki verilerin daha küçük alanlarda depolanmasını sağlamak.

Faydaları:

Daha efektif kullanılan depolama kaynakları ile veri depolama maliyetlerinde ciddi düşüş, Düşen enerji ve soğutma maliyetleri sayesinde daha çevreci bir ortam, Net etkileri çok hızlı görüldüğü için hızlı bir yatırım geri dönüşü, Daha hızlı yedekleme ve geri dönüş ile yedek saklama sürelerinde artış,

Çalışma Şekilleri:

In-line: En etkin ve ekonomik yöntemdir.Veriler diske yazılmadan önce tekilleştirme işleminden geçirilir. Bundan dolayı ihtiyaç duyulan disk kapasitesi azdır. Post-Process: Önce verilerin tamamı diske yazılır,sonrasında tekilleştirme işlemi yapılır. Bundan dolayı başlangıçta ihtiyaç duyulan disk kapasitesi oldukça büyüktür. Ek olarak işlem süresi de daha uzundur.

Genelde 3 noktada de-duplication yapılmaktadır:

Kaynakta (Source) yapılan de-duplication: Sunucu de-duplication işlemini yapar. İşlemci bellek yükü getirir. Uzak lokasyonlar için en efektif çözümdür. Sunucu üzerinde yapılan de-duplication : Atanmış bir sunucu üzerinde de-duplication yapılır. Client ın hızlı bir şekilde yedek alması sağlanır. Kaynak üzerinde CPU ve bellek yükü daha azdır. Hedefte (Target) yapılan de-duplication : Hızlı yedek alınır . Hedef ortamının kaynakları dar boğaz oluşturur.